SPACE ONE

JLhaus SPACE ONE, navrhnutý v duchu vidieckej architektúry, je riešený ako záhradný dom.

V minimálnom priestore ponúka dvom osobám všetky náležitosti slušného bývania s dodržaním zásad ergonómie, orientácie na denné svetlo a patogénneho ošetrenia stavby.

Denná časť sa nachádza na prízemí, nočná na galérii. Jedinečným skĺbením priestorov do jedného, sa minimalizuje spotreba materiálu a prácnosť na stavbe.

JLhaus SPACE ONE, navrhnutý v duchu vidieckej architektúry, je riešený ako záhradný dom.

V minimálnom priestore ponúka dvom osobám všetky náležitosti slušného bývania s dodržaním zásad ergonómie, orientácie na denné svetlo a patogénneho ošetrenia stavby.

Denná časť sa nachádza na prízemí, nočná na galérii. Jedinečným skĺbením priestorov do jedného, sa minimalizuje spotreba materiálu a prácnosť na stavbe.

JLhaus SPACE ONE nezaostáva ani v spotrebe energie za bývaním tretieho tisícročia – patrí do kategórie Nullhaus.