Malometrážne rodinné domy JL haus kategoria nulhaus.

Vznik JLhaus siaha do obdobia pred rokom 1980. Snaha autora vytvoriť
jednoduchý, účelný, lacný a nízkoenergetický rodinný dom, bola
podmienená neexistenciou takýchto rodinných domov na vtedajšom trhu.
Výsledkom komplexného bádania v oblasti stavebníctva bol vznik väčších verzií Eco a Micro.

Malometražné rodinné domy Archa, Nano, Pico, Chocholúšik, Kremienok, Space One sú pokračovaním väčších verzií a sú vyvinuté
s dôrazom na zníženie nákladov pri bývaní. Jedinečnosť filozófie a technického spracovania šetrí neúnosne znečistené životné
prostredie (nízkou spotrebou materiálu a energie) a stále ešte umožňuje
pohodlné a kultúrne bývanie minimálne štvorčlennej rodine, ako aj návrat
pôvodného ducha architektúry našich otcov. Všetky typy
vychádzajú z učelnosti niekdajšej vidieckej drevenice a podobne aj
dispozície z jednoduchého a praktického organizovania bývania.
Maximalizovaním obytnej plochy, výhodným skĺbením miestností, bez
zbytočných priestorov a minimom komunikácií, vznikli z rozmerovo malých,
domčeky s veľkou úžitkovou a obytnou plochou, pri
minimálnom zastavanom a obostavanom priestore. Vysokú kvalitu bývania
zabezpečuje aj správne členenie obydlia z hľadiska svetových strán
( osvetlenia denným svetlom), orientovanie úžitkovej časti v severnej zóne
domu, tepelných okolností atď. V neposlednom rade sú dodržané aj
základné zásady pre obmedzenie nežiadúcich patogénnych vplyvov.
Výborné technické vlastnosti malometrážnych JLhaus sú dosiahnuté tiež
dvojvrstvovým zateplením stien, tepelnoizolačnými sklami, teplou podlahou
a špeciálnym vykurovaním. Systém vykurovania kombinuje
účinok klasického, nizkoteplotného, stropného, stenového a akumulačného
do stropu, kôli zabezpečeniu tepla podkrovia v noci. Doplnkový zdroj tepla
môže byť riešený slnečnými kolektormi, el. konvektormi,
tepelným čerpadlom atď. Príprvava TUV je zabezpečená trojživelníkom -
krb, solar, elektrína.

Malometrážne JL haus nízkou tepelnou stratou ( 3 kW; 2,3kW; 1,6kW )
kvalitou bývania, nízkou cenou a novými technickými dimenziami je
nepochybne viac než krokom k rodinnému domu tretieho tisícročia!